Chakras zijn echt

Alles wat leeft heeft een vibratie. De vibratie van de lucht die ons omgeeft is etherisch en licht en vluchtig. Die van de aarde is compact en solide. Kleuren en klanken heben een groot spectrum van vibraties. Onze zintuigen zijn getraind om deze elk afzonderlijk te identificeren. Ook emoties hebben een specifieke vibratie. Als je een kamer binnenkomt voel je meteen de sfeer en met welke emoties deze is geladen.

We duiden deze vibraties aan met het woord: de energie.

Op de afbeelding hiernaast zie je de concentraties van energie die waar te nemen zijn in je lichaam. Chakra's zijn poorten van energiestromen, zoals ze in jou bestaan in wisselwerking met de buitenwereld.

In het proces van genezing met energie worden de intensiteit en de aard van de chakras waargenomen en vervolgens in balans gebracht. Dat is de sleutel van een goede harmonie tussen emoties en gezondheid.

Elk chakra hangt samen met een specifiek levensgebied, een stadium van bewustzijn over hoe we in ons lichaam functioneren en hoe we handelen.